ShowMEM

Download

ukazuje množství volné fyzické paměti na liště programů, autorem je tvůrce optimalizačního programu Cacheman Thomas Reimann.