Magic POP3 Notifier v.2.53

HomePage

Tento program slouží k hlídání příchozí pošty z více účtů, které používají protokol POP3. Pro každý účet lze nastavit jiný kontrolní interval a akci, která se má provést při příchozí poště (většinou přehrání melodie). Pro spuštení po zapnutí počítače umístněte zastupce programu do složky "Po spuštění".

Takto vypadá, když není minimalizován v trayi:

Takto vypadá, když je minimalizován v trayi a nepřišla žádná pošta:

Takto vypadá, když je minimalizován v trayi a přišla pošta: