WS Ftp PRO a LE

Home Page

WS Ftp PRO je shareware a jeho zjednodušený bratříček LE freeware. Jedná se tvz. klasický ftp client, který už konkurence velmi překonala, zejména u něj chybí fce pro znovunavazování spojení.

Takto vypadá: