Archivátory a komprimátory

Archivátory slouží k zálohování dat většinou do jednoho kompaktního souboru, případně několika rozdělených o velikosti diskety nebo jiného cílového média. Takovýto balíček je výhodnější než prostá kopie spousty souborů.

Komprimátory slouží k zálohování a zároveň bezeztrátovémo snížení množství ukládaných dat. Zjednodušeně takováto komprese funguje tak, že se podíváme jaké sekvence dat, např. znaků se často v souborech opakují, z těchto sekvencí sestavíme tzv. slovník a nalezené sekvence jsou v budoucím archívu nahrazeny hesly ze slovníku. Při rozbalování jsou hesla nahrazena odpovídajícími sekvencemi ze slovníku. Takto funguje většina komprimačních programů, liší se však způsobem a algoritmy, které používají a tím pádem rychlostí a účinností komprese.

formáty komprimovaných archivů

 • ZIP
  nejrozšířenější formát s celkem velmi dobrým kompresním stupněm, používaný zejména na internetu a rozšířením na všech platformách
 • LHA
  malý stupeň komprese, velká kódovcí rychlost, používán zejména BBSkách
 • ARJ
  v éře DOSu nejoblíbenější, s vysokým kompresním stupněm, dnes už nepříliš používaný
 • RAR
  přišel na svět, a začal válcovat svou konkurenci, jeden z nejlepších, rozšířený na většině platforem
 • ACE
  nejvyšší stupeň komprese ze všech (byť i o desetiny procenta), zatím podporován jen v DOS a WIN32
 • CAB
  instalační archívy Microsoftu

Archivační a komprimační programy

 • pkzip, pkunzip, pkzipfix
  DOSové programy firmy PkWare
 • Windows Commander
  umí balit ZIP, a rozbalovat většinu běžných archivů Návod k používání HELIUM SELECT
 • lha
 • arj, WinARJ
 • rar, WinRAR
  Návod k používání HELIUM SELECT
 • ace, ace32, WinACE