IE Title lze přepsat v registrech

Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Value Name: Window Title
Data Type: Text
Data: 'třeba Surfer'


Plynylé posouvání ve Wordu

Key: [HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft \Office\8.0\Word\Options]
Value Name: LiveScrolling
Data: '1'


Pípání při chybě lze aktivovat/deaktivovat v registrech:

Registry Settings:
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]
Value Name: Beep
Data Type: REG_SZ
Data: 'Yes' or 'No'


Ikony v Hi-Color i bez PlusPacku lze aktivovat v registrech:

Registry Settings:
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
Value Name: Shell Icon BPP
Data Type: REG_SZ
Data: 16


W98 a menu abecedně
Aby se pod W98 řadily programy ve Startmenu jak se sluší a patří abecedně je nutno promáznout v registrech tuto větev:

Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder]
položky: \Start Menu\Menu
položky: \Favorites\Menu
v obou smazat položky "Order"


W98 a menu neplovoucí, ale ve sloupcích jako v W95
Nomálně se programy v nabídce Start rovnají pod sebe a při více programech, než se vejde na stránku se musí posouvat seznamem a je to otrava, staré dobré chování jako v W95 lze nastavit takto:

Registry Settings:
Key: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

Value Name: StartMenuScrollPrograms
Data: false


Nastavení Refreshe pro DirectX v registrech:
Mnohdy je při použití herního rozhraní DirectX používáno výchozí nastavení obnovovací frekvence obrazu, které činí 60 Hz, a obraz bliká, pevně lze lze Refresh nastavit pomocí DirectX Setup, nebo v registrech

Registry Settings:
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectDraw]
Value Name: ForceRefreshRate
Data Type: DWORD
Data: Refresh (v dec či hexa soustavě)


Změna pozice IE po spuštění:
V některých verzích si nepamatuje nastavení pozice, při které byl vypnut, to lze napravit odmazáním v registrech

Registry Settings:
Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Value Name: Window_Placement (tuto položku smazat)


Možný Swap Tip:
U někoho s více pamětí může a nemusí zlepšit swapování následující řádky vložené do souboru system.ini. Mají následující chování: snaží se udržovat minimálně 10MB volné fyzické paměti až do vyčerpání horní hranice swapovacího souboru paměti.

v system.ini
[386Enh]
ConservativeSwapfileUsage=1