Instalace W9x krok za krokem

Tento návod jsem napsal tak, aby každý majitel stabilního počítače byl schopen úplně od začátku nainstalovat systém MS W95B (W98, W98 SE - podstatné rozdíly uvedeny) a provést jeho optimalizaci, či spíše poopravit nedodělky MS a odzkoušená nastavení z uživatelské praxe. Pokud některou část návodu již máte hotovou lze ji přeskočit. Jako výchozí stav beru počítač s čistým diskem a uvedu případné varianty.

 

Na začátku máme prázdný disk a potřebuje na něj dostat systém, buď můžeme nabootovat ze samospustitelného CD nebo z diskety, my budeme bootovat z diskety. (Ve firmách se používá instalace po síti, např.: pomocí služeb MS BackOffice.) Ti co nemají prázdný disk nebo nechtějí o svá data přijít si je zazálohují na druhý disk (druhou partions disku pokud ji mají), zip drive, diskety nebo na jiný počítač přes síť nebo paralelní či sériový Laplinkový kabel. (viz Norton Commander).

 

1. Příprava

1.a) Výroba bootovací diskety a její obsah:

Disketu můžeme vyrobit několika způsoby:

Nyní máme bootovací disketu s ovladačem pro CD-ROM Toshiba, máte-li jinou mechaniku CD-ROM zkopírujte její ovladač do adresáře a:\dos\cd-rom a původní TOSHV215.SYS smažte, otevřete soubor a:\config.sys nějakým textovým editorem (např.: Notepad, Poznámkový blok nebo F4 ve Volkov Commander na té disketě, je tam i pro toto, a úplně vám stačí mechanika A a přehazování disket). Smažte text TOSHV215.SYS a místo něj napište název vašeho ovladače.

Na disketě přesuňte záslepku tak, abyste zamezili zápisu na disketu. Po nabootování z diskety lze spoustět všechny soubory, které na ní jsou (cesty - path jsou nastaveny), a pomocí dávek lze spouštět: VC.BAT (Volkov Commander+Edit), NC.BAT (Norton Commander, jen fce na kopírování a Laplink) a CD-ROM.BAT spustit mechaniku CD-ROM.

1.b) Rozdělení a formátování disku (předpokládáme 1 fyzický disk)

Zapneme počítač a mačkáme klávesu Del pro vstup do BIOSu, v záložce BIOS FEATURES, položky Virus warning nastavíme na Disable, a položku Boot Sekvences nastavíme na A,C,...; tím určíme, že se má bootovat nejprve z mechaniky A. Uložíme nastavení.

Vložíme připravenou disketu a nabootujeme z ní. Spustíme fdisk.exe . (pokud máte disk rozdělen a vyhovuje vám to, přeskočte tento oddíl)

Na otázku zapnout správu velkých disků ( fdisk1.gif ) odpovíme "A" a Enter, tato volba určuje použití FAT32, v zobrazeném menu ( fdisk2.gif ) zvolíme volbu "4. Zobrazit informace o oddílech", pokud je disk rozdělen a naformátován uvidíte např.: fdisk4.gif , klávesou Esc se vrátíte zpět do menu, odstranění provedete volbou "3. Odstranit oddíl nebo logickou jednotku" ( fdisk5.gif ), nejprve odstraňte oddíly podle bodů nejprve 4, 3, 2 a 1 naposled, některé nemusí existovat.

Nyní máme úplně čistý disk a provedeme nové rozdělení. Máme v zásadě dvě možnosti: nechat celý disk vcelku nebo ho rozdělit na dvě, případně i víc částí, rozdělení na dvě či více částí má své výhody i nevýhody. Nevýhody: máme na první části volno 50MB a na druhé také 50MB a soubor 60MB se nevejde ani na jednu z nich. Výhody: na první části bude systém a programy (velikost cca 2GB), na druhé části data, hudba, filmy a hry, a když potřebujete přeinstalovat systém, můžete soubory z první části zazálohovat na druhou část, tu první zformátovat (rozdělení není třeba, zůstává) a na čistý diskový oddíl nainstalovat systém.

Jdeme rozdělovat disk, volba "1. Vytvořit oddíl DOS nebo logickou jednotku", ( fdisk3.gif ) nejprve "1. Vytvořit primární oddíl DOS", pokud chceme nechat disk v celku, ponecháme velikost 100%, pokud chceme rozdělit zadáme velikost první části buď v procentech nebo v megabytech např.: 2048 MB. Na dotaz: nastavit oddíl aktivní odpovíme Ano, tím se stane oddíl bootovatelný, pokud nám není položena tato otázka musíme to nastavit ručně v prvním menu volbou "2. Nastavit aktivní oddíl". Kdo ponechal disk v celku má hotovo stiskne Esc a restartuje počítač (např.: Ctrl+Alt+Del).

Kdo dělil disk pokračuje: "2. Vytvořit rozšířený oddíl DOS", následuje otázka zda má být použita celá zbylá kapacita disku a jak velká má být logická jednotka v rozšířeném oddílu, tím se určí i počet logických jednotek v  rozšířeném oddílu, to lze dodělat i v "3 Vytvořit logickou jednotku v rozšířeném oddílu". Pak zbývá jen stisk Esc a restartovat počítač (např.: Ctrl+Alt+Del).

Po restartu vytvořený oddíl(y) zformátujeme příkazem format c:/s nebo format c:/s /z:16 (to doporučuji pro disky nad 3GB, nebudou vytvořeny clustery 4kB, ale 8kB a tabulka FAT bude poloviční). Kladené otázky potvrdíme a počkáme na dokončení, pak jsme vyzváni k pojmenování jednotky až 11 písmeny. Kdo vytvořil i další oddíly, zformátuje je příkazem format d: (atd.) nebo format d:/z:16 (viz výše).

 

2. Instalace systému

2.a) Umístění instalačních souborů na disk

Nabootovali jsme z bootovací diskety. Máme rozdělený a naformátovaný disk se základními systémovými soubory v c:\. Nyní spustíme dávkou CD-ROM.BAT připojení jednotky CD-ROM a dávkou VC.BAT souborový manažer, kombinací Alt+F1 vybereme disk C a kombinací Alt+F2 jednotku CD-ROM (poslední písmeno), na disku C vytvoříme adresář INSTALL (zkratkou F7) a do tohoto adresáře překopírujeme (zkratkou F5) z disku CD adresář WIN9x. Zkopírování instalačních souborů na disk je výhodné, nemusíte při každém požadavku o CD vkládat CD do mechaniky a těch 50MB pro WIN95 či 100MB pro WIN98 vás nezabije, vždy se to dá smazat).

2.b) Instalace systému

Restartujeme počítač a v BIOSu nastavíme Boot Sekvences na C only. Po restartu příkazem "cd c:\install\w9x" nastavíme pracovní adresář a příkazem "setup.exe" spustíme instalaci. Zvolíme volbu pro pokračování (nutně to nemusí být Enter, a provedení scandisku není potřeba). Dále se v instalaci řídíme dle pokynů.

Sekvence pokynů bude přibližně takováto: souhlas se smlouvou, která nic nezaručuje, vložení sériového čísla u verzí se sériovým číslem, následuje PnP prozkoumání vašeho počítáče, výběr typu instalace - doporučuji volitelnou, kde si vyberete, které součásti se mají instalovat (z nainstalováneho systému se dají dodatečně přidávat a ubírat). Na dotaz o vytvoření bootovací diskety odpovězte Ne, už ji máte a dle mého názoru lepší. Pak se objeví formulář, v kterém můžete zaškrtnout zda máte zvukovou, síťovou kartu a jednotku CD-ROM, nezaškrtávejte nic, systém si tato zařízení přidá pomocí PnP sám později. Pokud zaškrtnete stane se vám přinejmenším, že se zařízení bude hlásit v systému dvakrát, v horším případě se zastaví instalace v 98%. K dokonání díla musíte vydržet překopírování souborů (cca 15-30 minut) a následné dva restarty. Po restartech se detekují zařízení PnP a můžete být požádáni o ovladač, zvolte volbu Storno, ovladače nainstalujete později.

2.c) Instalace ovladačů zařízení

Ovladače se instalují dvěma způsoby: prvním stále rozšířenějším jsou instalační programy setup/install, druhým způsobem jsou inf soubory u těch postupujeme takto: ukážeme myší na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a stiskneme pravé tlačítko, volba Vlastnosti, záložka Správce zařízení. Zařízení s otazníky nemají ovladače, ukážeme na ně myší a stiskneme tlačítko Vlastnosti, záložku Ovladač a stiskneme tlačítko Aktualizovat ovladač. V průvodci ukážeme cestu k ovladači, mechanika A nebo jednotka CD-ROM a potvrdíme nalezený ovladač.

Přibližné obsahy v jednotlivých verzích

chipsety W95B OSR2 W98 W98 SE
legal 386,486 ano ano ano
Intel 430FX ano ano ano
Intel 430HX ano ano ano
Intel 430VX ano ano ano
Intel 430TX ano, 371AB ne ano ano
Intel 440LX install ano ano
Intel 440BX install ano ano
VIA VP2 install install install
VIA VP3 install install install
VIA MVP3 install install install
VIA MVP4 install install install
VIA Apollo xx install install install

 

3) Optimalizace a doladění

3.a) odkládací soubor virtuální paměti win386.swp slouží ke zdánlivému rozšíření pracovní paměti RAM, během práce se do něj odkládájí zrovna nepoužívané části používaných dat a programů. Je výhodné vytvořit tento soubor jako souvislý blok na disku, to provedeme následujícím postupem: ukážeme myší na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a stiskneme pravé tlačítko, volba vlastnosti, záložka Výkon, tlačítko Virtuální pamět . Volíme virtuální pamět nastaví uživatel, minimum volíme podle instalované paměti (pro 16-32MB 64MB, pro 48-64MB 48MB nebo 128MB a více pro pamětově náročné operace) a maximum necháme nebo dvojnásobek minima. Potvrdíme a restartujeme. Po restartu se odkládací soubor nachází v c:\ místo c:\ windows , ale soubor určitě netvoří souvislý blok, je fragmentován a při jeho čtení/zápisu se musí hlavička disku přemisťovat sem a tam, je to pomalé. Defragmentaci odkládacího souboru provedeme buď programem SpeedDisk z Norton utilities (program Defragmentace disku ponechá tento soubor na místě), nebo druhý postup: proveďte defragmentaci disku windowsovským programem Defragmentace disku, pak restartujte do DOS, soubor win386.swp přejmenujte "ren win386.swp nic", příkazem exit se vraťte zpět do windows, během této fáze se vytvoří nový win386.swp, který už nebude fragmentován, soubor nic potom smažte. (použití SpeedDisk je jednodušší a navíc je win386.swp umístěn na začátku disku, tam je disk nejrychlejší - větší obvod, pro fci SpeedDisk z NU2 stačí tyto soubory List.txt, nejsou potřeba celé Norton Utilities).

3.b) pracovní složka dočasných souborů TEMP je nastavena a vytvořena v c:\ windows a nemá tam co dělat, vytvořte adresář TEMP přímo c:\ ,a do souboru autoexec.bat vložte tento řádek SET TEMP=C:\TEMP, od příštího restartu se budou dočasné soubory tvořit tam, adresář TEMP v c:\ windows smažte.

3.c) nastavení vyrovnávací paměti diskových operací není po instalaci nastaveno, a systém dokáže na cachování diskových operací přidělit i 2/3 fyzické paměti RAM, (40MB z 64MB, u mne), to má za následek i tento efekt, čím více máte paměti, tím větší máte swapovací soubor win386.swp. Nastavení provedete programem Cacheman.zip (doporučuji volbu standart nebo power user) nebo ručně: editujte soubor system.ini (např.: v Poznámkovém bloku), najděte část [vcache] a upravte ji takto:

[vcache]
minfilecache=8192
maxfilecache=8192
chunksize=512

min a max jsou v kB a volte stejné, windows pak nemusí přemýšlet o hospodaření s pamětí, velikost volte cca 1/8 celkové paměti (toto nastavení je pro 64MB), ale pokud neprovádíte velké a náročné diskové operace, tak 4-8MB bohatě stačí.

3.d) aktivace BusMaster EIDE, disky a jednotky CD-ROM typu EIDE zatím pracují v režimu PIO4, PIO5, tento režim je velmi náročný na procesor a přístup na diskové jednotky používá cca 80-90% zátěže procesoru, to se dá snížit přepnutím do režimu DMA1, DMA2, a snížit tak zátěž procesoru na 3-8%. U chipsetů VIA např. Apollo se to provede instalací ovladačů základní desky. U chipsetů Intel to musíte nastavit ručně tímto postupem: myší ukážeme na Tento počítač, stiskneme pravé tlačítko myši, vlastnosti, záložka Správce zařízení, a vybereme disk, a potom i jednotku CD-ROM, stiskem tlačítka vlastnosti a výběrem záložky Nastavení se probojujeme k tomuto oknu v případě disku a cd-rom, zaškrtneme políčko DMA, při opuštění Správce zařízení jsme vyzváni k restartu. Doporučuji zazálohovat soubory registrů user.dat a system.dat, pro případ zhroucení systému v případě nedodělaných či tuto fci nepodporujících základních desek, případnou obnovu ze zálohy provedete v DOSu.

3.e) soubory oprav rozbalte a nainstalujte, tyto jsou určeny pro W95B, pro W98 a W98 SE použijte Windows update

3.f) config.sys autoexec.bat pokud používáte jen windows měl by

config.sys vypadat přibližně takto:

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

a autoexec.bat přibližně takto:

@ECHO OFF
REM uvitaci zprava
PROMPT Vitejte u meho poce DATE:$D TIME: $T$P$G
REM nastaveni cest k programum
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\;C:\BAT
REM nastaveni zvukove karty pro DOS
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
REM nastaveni adresare docasnych souboru
SET TEMP=C:\TEMP

další instalované programy si přidají svá nastavení

3.g) rozšíření pomocí IE4 a IE5, ve W95B je IE3.0, ve W98 IE4.0 a ve W98SE IE5.0, nainstalujte si novější verzi, získáte tím jak Internet Explorer pro prohlížení webu, Outlook Express pro el. poštu, tak nové multimediální ovladače a přehrávač pro různé formáty audia a videa (MP3, MPEG, Indeo a další).

Pro W95B doporučuji IE4.01CZ_SP2 (obsahuje i nějaký update pro systém), nebo IE5.01CZ pro všechny verze. Adresář pro dočasné soubory internetu nastavte do c:\ TEMP\ CACHE (Ovládací panely, Možnosti sítě internet, Obecné, okno Dočasné soubory síťe internet, tlačítko Nastavení, tlačítko Přesunout složku)

Tento bod nikterak nevylučuje používání Netscape Navigatora či jiného webového browseru.

3.h) zobrazení,

3.i) uděláme si značkový počítač

Po ukázání na ikonu Tento počítač myší a volbě pravým tlačítkem Vlastnosti uvidíte např.: Tento značkový počítač. Toho se dá docílit zkopírováním zde obasažených a rozbalených souborů do adresáře c:\ windows\ system\ . Obrázek samozřejmě nahradte svým a text editujte třeba v Poznámkovém bloku.

 

 

// tak to prozatím vše co mne napadlo //