[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Optimalizace

Kromě koupě nového rychlého disku můžeme provést kombinaci následující optimalizací.

Protichůdné požadavky jako rychlost, využití místa (slack), pamětová náročnost a další můžeme částečně vyřešit rozdělením disku na více oddílů. Např.: na systémový oddíl o velikosti 2-4GB s Clustery 4-8kB pouze pro systém a programy, a datový oddíl s Clustery 4-32kB podle povahy dat a rychlosti přístupu k nim.
Vytvářet více jak 2-3 diskové oddíly na jednom disku není vhodné, disk se zbytečně rozdrobí a pak se třeba velký soubor nevejde nikam vcelku.

Optimalizační možnosti

 • zvětšit množství paměti používané pro cachování informací o souborech z FAT tabulky (větší pamětová náročnost)
 • zmenšit FAT tabulku zvětšením clusterů, to je zejména vhodné pokud se na diskovém oddílu pracuje s velkými audio-video daty (obecně se zvětší slack, ale u velkých souborů to není příliš citelné)
 • zvětšit množství paměti používané pro bufferování při čtení a zápisu (data se čtou napřed, nemusí se čekat na disk, při zápisu program nemusí čekat na okamžité zapsání na disk), (větší pamětová náročnost)
 • pravidelně defragmentovat diskové oddíly, soubory jsou pak řazeny vcelku za sebou a více vynikne sekvenční rychlost čtení disku (ta je největší), (časová náročnost dle užitého defragmentačního nástroje)
 • s bodem výše souvisí i použití pevného defragmentovaného souboru virtuální paměti win386.swp
 • použití přenosových módů v režimu Busmaster pro jednotky IDE
 • i práci s jednotkou CD-ROM lze optimalizovat


Cachování FAT tabulky

Nastavíme tímto postupem: Ovládací panely -> Systém -> Výkon -> Systém souborů a vybereme si z přednastavených možností

 • přenosný počítač 1 MB
 • stolní počítač 2 MB
 • sítový server 4 MB
 • a další přednastavení si můžete vytvořit v registrech HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\FS Templates\Vlastni nebo pomocí programu Cacheman až 6 MB

Nastavují se dvě hodnoty, "PathCache" udává množství použité paměti a "NameCache" počet záznamů

Name Cache


Velikost Clusterů

Velikost clusteru je určena při formátování oddílu např.: format c:/s/z:16
Právě parametr /z: určuje počet sektorů na cluster a musí být mocninou při základu 2^n.
Druhou možností je např.: použití programu Partion Magic, kde můžete změnit velikost clusterů bez ztráty dat (za chodu).

Vyrovnávací pamět

Nastavení min. a max. monožství paměti se provede v souboru SYSTEM.INI v sekci [vcache] dle tohoto vzoru nebo programem Cacheman:

[vcache]
minfilecache=4096
maxfilecache=4096
chunksize=512

Udáje jsou kB, doporučuje se aby hodnoty "minfilecache" a "maxfilecache" byly stejné (systém neefektivně rozhoduje kdy má jakou velikost použít). Hodnota "chunksize" udává až jak velké bloky dat se přesouvají z/na disk.
Větší vyrovnávací pamět zlepšuje výkonost při velkých přesunech dat, pro běžnou práci stačí 4MB, provozování serveru a multimédií 8-16MB, maximálně však 1/8 celkové fyzické paměti, jinak pamět citelně chybí jinde.

Velmi šikovnou pomůckou pro nastavení vyrovnávací paměti a chavovaní FAT tabulky je program Cacheman:

Cacheman

Defragmentace

Lze použít program Defragmentace, který je součástí W9x, ale jeho algoritmus je pomalý a soubory s atributy skrytý, ke čtení a systémový nechává na místě.
Z kategorie vyspělejších defragmentátorů program SpeedDisk z komerčního balíku Norton Utilities (v zásadě jediný který za něco stojí) a umí defragmentovat i soubor virtuální paměti.

Soubor virtuální paměti

Slouží ke zvětšení použitelné paměti, jsou do něj odkládány právě nepoužívané pamětové bloky, pokud systém potřebuje více paměti než je dostupná fyzická pamět RWM.
Pokud si virtuální pamět nastavuje sám systém, tak velikost se mění dynamicky podle potřeb, ale soubor netvoří jeden souvislý blok, což snižuje výkon souborového subsystému.
Řešením je nechat vytvořit soubor virtuální paměti pevný s minimální velikostí dle Vašich potřeb cca 64-256 MB. Pro dosažení nejvyššího výkonu je nutné, aby soubor tvořil jeden celek, nejlépe na počátku disku (disk je na vnějším obvodě nejrychlejší).
Toho lze dosáhnout přímou defragmentací win386.swp (např.: pomocí programu SpeedDisk) nebo tímto postupem: proveďte defragmentaci disku windowsovským programem Defragmentace disku, pak restartujte do DOS, soubor win386.swp přejmenujte "ren win386.swp nic", příkazem exit se vraťte zpět do windows, během této fáze se vytvoří nový win386.swp, který už nebude fragmentován, soubor nic potom smažte.

win386.swp

Nastavení se provede v Ovládací panely -> Systém -> Výkon -> Virtuální pamět (viz obrázek).

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]