Zpřehledněte si StartMenu ve Windows

Spousta uživatelů má startmenu tak, jak zůstane po instalaci programů. Je-li instalovaných programů mnoho, pak je menu v části Start->Programy přehuštěné a nepřehledné.

Rozdělte si menu na více částí !

Start menu si můžete zpřehlednit rozdělením na více částí, tak jak můžete vidět na následujícím obrázku (červeně označená přidaná část).

Rozčlenění docílíme velmi snadno: Start -> Nastavení -> Hlavní panel záložka Programy v nabídce Start a stisknem tlačítko Upravit.
V Průzkumníku vytvoříme v Nabídce Start další adresáře, jak ukazuje následující obrázek. Poté programové skupiny přesuneme/překopírujeme do vhodné podskupiny.

Dva tipy pro Win98

Ve Windows 98 není standardně menu řazeno abecedně jako ve Windows 95.
Aby se pod Windows 98 řadily programy ve Startmenu jak se sluší a patří abecedně je nutno promáznout v registrech tuto větev:

Klíč:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder]

položky: \Start Menu\Menu
položky: \Favorites\Menu
v obou smazat položky "Order"


Ve Windows 98 se standardně programy v nabídce Start rovnají pod sebe a při více programech, než se vejde na stránku se musí posouvat seznamem a je to otrava (plovoucí menu), ale staré dobré Windows 95 takové menu zobrazí ve více sloupcích, to lze nastavit v registrech takto:

Key:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

Value Name: StartMenuScrollPrograms
Data: false

Autor: Helium