Jak sčítat hlučnosti v decibelech

Jakou celkovou hlučnost budou mít komponenty s hlučností 25 dB, 28 dB a 30 dB ?
Vysvětlíme výpočet a nabídneme výpočetní prostředek.

Skládání hlučnosti

Souhrnné hlučnosti jsou udávány v jednotkách decibel (dB), protože se jedná o logaritmickou míru nelze tyto hodnoty prostě sčítat.
Hladina hluku se udává:

L[dB] = 10 log( I/Io )

kde L je hladina hluku v decibelech, I intenzita hluku a Io prahova intenzita hluku.

Intenzity hluku již nejsou logaritmickou měrou a lze je přímo sčítat.

I = I1 + I2 +... In

Intenzity hluku nahradíme hladima hluku takto:

Io*10^( L/10 ) = Io*10^( L1/10 ) + Io*10^( L2/10 ) + ... + Io*10^( Ln/10 )

Po vykrácení Io a převodu získáme nasledující vzorec:

L = 10 log( 10^( L1/10 ) + 10^( L2/10 ) + ... + 10^( Ln/10 ) )

Pro použití předešlého vzorce musí platit, že všechny sčítané hlučnosti jsou zjišteny stejným způsobem. Obvykle se měří v prostředí s hladinou okolní hlučnosti pod 10-15 dB a vzdálenost od měřeného předmětu je 1 metr.

Útlum hluku

U tlumících materiálů se udává útlum hluku, např. -4dB. Nejedná se o absolutní údaj, ale relativní. V logaritmické míře to znamená, že celkovou hlučnost snížíme o hodnotu útlumu pouhým sečtením/odečtením.

Příklad použití

Mějme ventilátor s průtokem vzduchu 37.5 CFM a hlučností 32.5 dB.
Tento ventilátor se rozhodneme nahradit dvěma ventilátory s průtokem vzduchu
21 CFM a hlučností 18 dB.

Tabulka parametrů ventilátorů

Získáme tak průtok vzduchu 21+21 = 42 CFM a hlučností 21.01 dB.
Plocha průtoku vzduchu bude dvojnásobná.

Výpočetní program

Nemusíte se trápit s logaritmy na kalkulačce, připravili jsme pro vás pohodlnější metodu, výpočetní program.
Použití je snadné, do řádků vložíte hodnoty v decibelech a výpočet probíhá automaticky. Komentáře můžete vkládat za středník.

Program NOICE SUM

Stažení (134 kB)

Závěr

Sečíst souhrnné hodnoty hlučnosti v decibelech je snadné (na kalkulačce nebo programem). Tato metoda neřeší rozložení hlučnosti v různých frekvenčních spektrech, ale výrobci většinou takto podrobné informace neposkytují, nezbývá než experimentovat.

Autor: Helium