[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Analogové modemy

Jednou z nejdostupnějších cest k domácímu (čti občasnému) internetu je vytáčené připojení telefonní linkou pomocí analogového modemu. Podíváme se jak takové připojení zprovoznit a jaký modem si můžeme vybrat.

Pojmy

Název modem je odvozen z jeho funkce, tj. modulovat digitální informaci na analogový signál a demodulovat analogový signál na digitální informaci. Potřeba převodu na analogový signál je dána přenosovou trasou - telefonní trasou určenou prapůvodně jen pro přenos hlasu.
Přenosová rychlost modemu se udává v jednotkách b/s (bps - bitech za sekundu), a zavisí na kvalitě modemu a zejména na kvalitě přenosové trasy k poskytovateli internetového připojení, dále jen ISP. Přenosové pásmo je využito jak pro přenášená data, tak i pro řídící povely přenosu.
Kvalita přenosové trasy je dána také telefonní ústřednou, ta může být analogová nebo dnes častěji digitální. Pokud je přenosová trasa od ústředny k ISP plně digitální je velmi vysoká pravděpodobnost použití přenosového protokolu V90, jinak zbývá starší a pomalejší protokol V34. Další faktorem úspěšného využití protokolu V90 je délka a kvalita trasy od uživatele k telefonní ústředně.

 • protokol V34 umožňuje přenosovou rychlost až 33600b/s (3,5kB/s) pro příjem i odesílání
 • protokol V90 umožňuje odesílat rychlostí 33600b/s (3,5kB/s) a přijímat rychlostí až 56000b/s (5,8kB/s)

Výhody modemového připojení

 • dostupnost díky tvz. zadarmo poskytovatelům (no část vámi promodemovaných impulsů dostanou zaplaceno)
 • cenová dostupnost modemů
 • tarif I2001 ve večerních hodinách a víkendech, pro větší objem dat vychází dráž než paušální platba za nonstop připojení v cizině

Nevýhody modemového připojení

 • drahé pro větší objemy dat
 • přetíženost ISP, málo připojení, která jsou často obsazena
 • mnohdy nevyhovující kvalita telefonních linek
 • dlouhé navazování připojení, pokud se nezdaří utratili jste zbytečně impuls
 • během připojení je linka blokována pro příchozí hovor

Struktura modemu

Modem můžeme rozdělit na funkční bloky, které jsou realizovány hardwarově, u některých typů modemů mohou být realizovány i softwarově pomocí hlavního procesoru počítače.

 • I/O rozhraní slouží k připojení modemu k počítači. Historicky je to sériový port, který kromě sériového přenosu dat rychlostí až 115kbps má i signály na řízení toku dat právě pro telefonní (dálkové) spojení. Jsou to vyzvánění, obsazená linka, požadavek k vysílání, připravenost k příjmu. Pokud není použito přímo seriové rozhraní RS232, pak se používá jeho přesměrování (u připojení přes LPT port) nebo simulace tohoto rozhraní na úrovni operačního systému jako serial commucation devices. Důvodem je buď namapování sériového portu na nestandartní I/O adresy nebo jeho simulace, přesměrování.
 • MCU (Micro Controller Unit) řídící mikrořadič interpretuje AT příkazy (základní sada standartizovaných příkazů, vytočení čísla, zavěšení, určení modulačního protokolu). Dále zajištuje korekci dat (samoopravné kódy dle V.42) a transparentní kompresi dat dle V.42bis, hlasové a faxové funkce.
  Tato část může být nahrazena softwarovou simulací, pak se hovoří o tvz. bezřadičovém modemu.
 • DPU (Data Pump Unit) datová pumpa. Zpracování signálu, jeho filtrace (přeslechy, ozvěny, šumy), modulace a demodulace.
  Tato část může být také nahrazena softwarově, zpravidla jsou vyžadovány MMX instrukce pro rychlejší signálové zpracování.
 • DAA (Data Access Arrangement) interface připojující modem k telefonní siti (JTS). A/D a D/A převod, filtry, galvanické oddělení a přepětové ochrany. U levných modemů se často dočtete, že byste měli před modem připojit jednotku přepětové ochrany (na té se ušetřilo).

Rozdělení modemů

Pro uživatele je nejtypičtější roztřízení podle připojení k počítači. Kromě připojení to je jěště způsob jakým je jsou realizovány jednotlivé funkční bloky modemu, hardwarově nebo softwarovou emulací.

Externí modemy na RS232

Klasické poctivé modemy jak mají být, vhodné i pro seriózní profesionální nasazení. Díky standartizované přikazové sadě AT a standartnímu připojení sériovým portem fungují pod všemi běžnými operačními systémy. Vystačí si s počítačem osazeným 386kou.

Výhody:

 • fungují pod většinou OS
 • nízká výpočetní náročnost na počítač, vše plně HW implementováno
 • snadné připojení a přenesení modemu. nemusí se demontovat skříň
 • firmware se mění změnou Flash paměti (jako u BIOSu)

Nevýhody:

 • vyšší cena (externí provedení v krabici + externí napájecí zdroj)
 • celková kabeláž může překážet (kabel k počítači a zásuvce)
 • vypínač většinou vypíná jen samotný modem, ale externí transformátor zůstává stále pod napětím

Interní modemy ISA

V počítači jsou detekovány jako třetí sériový port, na který je připojen modem. Klasické poctivé modemy jak mají být, vhodné i pro seriózní profesionální nasazení. Díky standartizované přikazové sadě AT a standartnímu připojení sériovým portem fungují pod všemi běžnými operačními systémy. Vystačí si s počítačem osazeným 386kou.

Výhody:

 • fungují pod většinou OS
 • nízká výpočetní náročnost na počítač, vše plně HW implementováno
 • firmware se mění změnou Flash paměti (jako u BIOSu)

Nevýhody:

 • dnes většinový ústup od ISA sběrnice

Interní modemy PCI

V počítači jsou většinou detekovány jako PnP Simple Communication Device. Pokud obsahují sériový port je nestandartně mapován, proto je sériový port operačnímu systému emulován ovladači. Dále jsou některé modemy pro PCI sběrnici ořezány o MCU (bezřadičové modemy), případně i o blok DPU (pak se hovoří o softwarovém modemu) a funkci těchto bloků zastává hlavní procesor. Přesné informace o ořezání výrobci nesdělují, lze se jen řídit dle podpory ovladačů pro různé operační systémy a výpočetních nároků na systém.
Vyrobit obdobu ISA modemu pro sběrnici PCI, tj. sériový port za nímž bude modem by neměl být problém a cena integrovaného provedení by nemusela dramaticky vzrůst (samostatné sériové porty pro PCI jsou v prodeji).
Idea tvz. levného modemu (část práce převezme CPU) vznikla v době, kdy fy Intel prosazovala svoje Pentium II (reklamy typu rychlejší internet s tímto procesorem).

Výhody:

 • nízká cena
 • firmware se změní, vylepší změnou ovladačů (hezká vize, ale vzhledem k nízké ceně těchto modemů a konzumní společnosti nám výrobci raději nabídnou nové modely modemů)

Nevýhody:

 • většinou závislost jen na jednom operačním systému (tak vznikl výraz Winmodem)
 • výpočetní náročnost se přesouvá na procesor počítače
 • viz výhody

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]